תשוט הספינה בלאט מהוליהד לדבלין לקול גל וחלילית כולם ירימו כוסית: שיכר, ויסקי ובירה לשמש שזה האירה נרד בנמל יחדיו ונזמר מזמור ים על היבשה הנגלית לעת חציית הים מופיעה מאי שם טובלת בירוק ותלתן סוסי פרא דוהרים שועטים באחו הירוק מגדלי אבן עגולים ועת שמיים כהים הנה שבנו הביתה לעת ערבית מאוחרת השמש זה שקעה ובלב משאלה חרישית: ללגום כוס שלישית