לזכרו של חכם רפאל גוילי זצ"ל

 

רפאל פוסע  ברחובות

בנועם שיח סוד

שרפיו כמלאך צבאות

מעליו ענן הכבוד

 

פרקי זהב מצוותיו

נרתיק תפילין נוטל

לשחֶר עם שָחַר פניו

לחלות פני אל.

 

אל מלאך תביט

עת תראהו בקדושה

סברו אש תמיד

פרקי זוהר באיוושה

 

לזכר צנוע, חסיד ותם

דיבורו אך נועם

פרקו לא תם

מורם מעם.