בוערת כאש

כגחל מלחש

זו האמונה

לאדם נתונה.

 

כמו סלע, כמו ים

כח שאינו תם

כציפור פורשת כנף

לרגע נוגע

ושוב עף.

 

עוד יש בי כח

באמונה לבטוח.

דף חש לפתוח

הצרות לשכוח.

 

אקרא לאל חיי

אפרוש ככהן כפיי,

בברכת שמיי

אזעק:

אלוקיי