בידי הפועלים - היכולת לשנות עולמנו;
לפרוץ סכרי השנאה,
רק הם יכולים.

לחצוב קורות חדשות
ולהבטיח שמי תכלת;
לזאת, אך בידם אִלים.

לקרב עולם!
בשיר המאבק תרועה פוצחת.
קדימה!
שחר דגלים קורא.

באחדות הכוחות - עוצמת עמידתנו.
בעוז ואומץ,
אל יום-מחר נצא!