הררית שעון

'אך סורג היה שם בקיר הלבנים...שדרכו יכולה היתה הררית לראות את הגן - פיסת שביל מכוסה חצץ ותלולית שבה פורח הכרכום באביב...'

תיקון הגשם

יאוש שלא מדעת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה