שלושה קטרים מעשנים על פסי רכבת מעץ עננים שמנים מפריחים זעמם שונאים תחרות?! אבני חצץ נסות על נפשן מנסות לשוא לקפץ ונוף מיושן לוחש לאחיו: הבט! וצוחק. גשר פרוק מתפורר מוקף מעגלי עורבים מנסה לשוא להתעטש יוצר קולות אטומים גדר שליד מקשה נחשולי זכרון דוקרני מאיימת על מי שיעז לנסות לחצות לעבר השני (ם)