זה כבר היום העשירי בלעדייך
ולא שאין משמעות למִספר אך
לאחר שהפסקנו לדבֵּר
למילים     יש יותר משמעות.

יום עשירי לִשתיקה
עשירי למחשבה
עשירי לצעקה     החוזרת ומכוונת אלייך
(ואיך זה שלא שמעת?)

בסופו של יום-

אני מרגיש הקלה.