בע"ה. טרם נפגשנו וכבר התעברתי ממך יש לי בבטן צירי נישא הטבעת שלך מתהדקת סביבי הלוך והדק אני מתכוון להצביע עלייך הנה זאת את שתצביעי אלי באצבע מורה אני אציב עליה את מעגל חיי שישתלם.