סתיו שחור

רק רוצה לבטא את אשר על ליבי

ספל שוקו חם

הבית שלי הן המילים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה