סתיו שחור

רק רוצה לבטא את אשר על ליבי

ואולי

מעדיף

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה