ציפורע אש

בקרוב אנסוק מתוך האש ואקום לתחיה.

הגבירה תהא לפסל

המשוררת מחכה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה