ציפורע אש

בקרוב אנסוק מתוך האש ואקום לתחיה.

ואם העשן יהיה קמור

הגבירה תהא לפסל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה