כבר 37 שנה, אנו שולטים בפלסטינים, ביוצרינו קרקע פוריה ליאוש. עם טנקים ונגמ"שים, דורסים חופש; והתוצאה: זעם ומיאוס. ככל שמנגינת הכיבוש מתארכת, כך יותר ויותר פלסטינים, מרוב יאוש, למחבלים הופכים. הפלסטינים, אינם עם של טרוריסטים. אנחנו, אותם לכאלה עושים!