ביתיה" "...הקטנה

אחד האנשים המשממים בעולמינו.אוהבת נדנדות ולרוץ בגשם נרטבת עד העצמות,והכל בניסיונות געגועים לילדותי האבודה.אני נכספת אליה כמו שכםפתי אז למרחב,אך גם בזו אין כל חידוש.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה