הטירוף חוגג; משני עברי - הקו, אש - זעם מיתמרת. מעל רעפי - הגגות, עשן סמיך נפתוּל. רמץ אבק שרוף - ריחו מסתרח; מנהיגים, שכלם פַגול.