ילדת זאב

"שתיקת המבוכה של החלל הפנוי, מהשאלות שאין עליהן תשובות, תהפוך לשיר חדש, לניגון, והחושך לריקוד ושעשוע הבורא עם יצוריו"

בעבותות יסרתיך

על ספסל בכותל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה