ילדת זאב

"שתיקת המבוכה של החלל הפנוי, מהשאלות שאין עליהן תשובות, תהפוך לשיר חדש, לניגון, והחושך לריקוד ושעשוע הבורא עם יצוריו"

בחינת מרחבים

נבראת מבראשית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה