בין ערבות חצי - הסהר הפורה, רועה בודדה, עם בַקוע השחר עומדת. מעל מישרי השממה, חליל מחלל. השמש ללא - רַחַם, זוהרה ויוקדת; לעבר יום חדש, אלומאור יהל!