תמר בת יפתח

לא עולה בידי

לא קניתי איש את ה´

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה