תמר בת יפתח

לא קניתי איש את ה´

לא עולה בידי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה