תמר בת יפתח

לא קניתי איש את ה´

טרוף טורף יוסף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה