תמר בת יפתח

אלוהי אבותינו

לא קניתי איש את ה´

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה