לא להיות זומבים! להיות בני אדם חושבים. לא לחשוש דעה להביע; לא לפחוד להיות סרבנים. להיות חופשיים! כמו מעיין מֵי זכים, חירות ופתיחות, יפכו על פני הארץ. ממקור חִיותם, מרץ חיינו נינק. לא נהיה זומבים! לעולם, לא יתכנתו אותנו! נהיה אנשים חושבים ובעלי תבונה.