ליילה

כל החיים כתבתי שירה למוזיקה. פתאום הבנתי את העוצמה של שירה בלי

רוצה

חיוך האובד האבוד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה