בין אבדון, להמשכיות - החיים, על חבל דק, אנו מהלכים מול עברי - פחת; קולות - נפץ, בהחרד - אוויר מוסיפים, במקום הנץ - החמה. מי קטרָג, בכל המהומה הקטלנית?! מי יישא בדין - שפכי דם, אשר נשפך, כנהרות - זעף? האם, למנהיגים קטני - מוחם, השכל ככלות - הכל, יאיר?!!