גם אני רוצה לצרוח את הנשמה החוצה לאפיסת כוחות ואז לנבול גם אני רוצה לשיר בכח להיות בפועל צליל צרוד ואז לחדול וגם אני רוצה ששיר יבחר אותי לכתוב אותו היות נשׂוּא שלו בסי במול מחפש מילה עברית לַצורך המטריד לפרוץ בשלל צבעים לשבור את מהירות הקול