עודך חי פשטת מעליך קבר ....... רציתי כל-כך שתבוא בצל קורתי הלבן לבן מזכיר לי, לא יספת ולא ידעתי התעטפתי בשתיקה סופנית ולא פציתי פה עד כך, שנחפנת מקושט בחום וירוק .............. אתה כל כך גבוה כל כך עמוק