עמי ברנד

"העולם שלנו בנוי מנשיכות שפתיים ואש בחליפות החליפות נפלו ואנחנו נמלטנו"

פירה

הבדיקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה