עמי ברנד

"העולם שלנו בנוי מנשיכות שפתיים ואש בחליפות החליפות נפלו ואנחנו נמלטנו"

הבדיקה

פירה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה