עם חרבינו ביד, נקים מערבולת! על גלי רוח קרב, לעבר יום מחר, ננשא. הלמות לבבות, בתקווה חדשה, תפעפע. מעל המרחבים אין - סוף, אור השחר, יִזְדַרֵה. אוניית המהפכה החדשה, מפרשה תניפה; מעל שדות וערים, קול מטחה ירעם. אלומות אש, אחוזות העשירים תִכְסִנה. התבל, ליום בהיר תִקַם!