בכ"ט בנובמבר 1947 - תוכנית החלוקה יצאה אל הדרך;
ניצוץ של התקווה,
להפיח בשני העמים נועדה.

אך של הציפיה לשלום,
שבעקבותיה יגיע,
דעך כידודה.

על החלוקה היה להיות אחרת;
בדרך של שותפות אמיתית,
את היחסים היה לבנות.

על תמיכת ההמונים,
צַרְכִיָה להיות מושתתת;
בכדי להבת השטנה לכבות!