מעיין גנים

לרוב מאבד את המילים. לפניכם המקרים בהם הצלחתי למצאן.

לכל שבת יש מוצאי שבת

בלדה למזגן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה