מעיין גנים

לרוב מאבד את המילים. לפניכם המקרים בהם הצלחתי למצאן.

על הדין על האמת ועל השלום

צאלים (2)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה