מעיין גנים

לרוב מאבד את המילים. לפניכם המקרים בהם הצלחתי למצאן.

השמונה

אחד בפה [ואחד בלב]

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה