מעיין גנים

לרוב מאבד את המילים. לפניכם המקרים בהם הצלחתי למצאן.

רשות היחיד (נקודת פתיחה למסכת שבת)

ברכה לפורים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה