אל מלך נאמן. ברר..קר פה באוטובוס הבוקר. שמע ישראל מי זה עולה עכשיו? אולי זה החתיך הזה מאתמול? ד' אלוקינו ד' אחד אוף. אני לא מצליחה להתרכז פה באוטובוס. אולי הוא מסתכל עלי עכשיו? אני חייבת להראות צדיקה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה הוא לא הסתכל? טוב,למה מי הוא? כולא בחור מסכן, צאי מזה.תתפללי. אין לך זמן. ואהבת את.. את לירן? די! אני חייבת להתרכז!!!! בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך עם כל הכסף שאין לי. אשר אנוכי מצווך היום על לבבך הנה-צנועה,מתפללת כל יום,מברכת,אוכלת כשר.. בשיבתך בביתך ובלכתך בדרך... כמו עכשיו. אז למה אני מרגישה רחוקה כל כך?