דרך חלוני ריחפה לה פיה על גלים צבעוניים של קשתות מבוסמות במילות שירת הים ומקושטות בפרחים שגידלה אמא אדמה בהשקעה ודאגה. כשהתקרבתי לחלון לחזות בחזיון זה היה כאילו התקרבתי לשמש האביב. שם ראיתי מה שהעין והשכל לא ידעו. רק הלב לבדו יבין. מילים יבלו בנסיון לתאר אותה. ציירים ידומו אם ינסו לצייר אותה. איש לא יוכל לדעת אותה רק ליבי לבדו יבין.