השיר התחיל שם בתכלת של ים והגלים עברו בו המים זרמו הציפורים שרו ואני בוכה... מציאות מול חלום קודש מול חול והיא זועקת אלי לא... ומתהומות בקיעת שחר לידה חדשה אדם חדש והדמעות זולגות... מוות? לא! נס? כן! וממעמקי זיהומי החטא עולה תשובה אמיתית אור זרוח, קודש עליון... שנזכה...