אני אצייר לך על הבטן את אהבתי על הבטן שלי תצייר? על הבטן ועל הגב ואם לא ישאר מקום אז גם על הרגליים. איך תצייר לי את אהבתך? בקווים ארוכים, מתנחשלים, עבים ובטוחים. רק קווים? אנחנו אהבה של קווים? גם במעגלים. מעגלים גדולים, מחבקים, עוטפים, ומעגלים קטנים, צפופים, אישיים. אז אנחנו אהבה של קוים ומעגלים? אנחנו גם אהבה של צורות אבסטרקטיות, כי ככה אנחנו, מופשטים. איזו מין אהבה היא אהבה מופשטת? זו אהבה של אנשים שפשוט אוהבים, פשוט, בפשטות, בלי תחכומים. בלי עומקים. אהבה של רדודים? לא, גם אהבה של עמוקים. אני אצייר לך ים, ים עמוק, ואם תביטי ישר, אם תסתכלי רחוק, תוכלי לראות בסוף הים גם את האופק, אופק נפלא אני אצייר לך. ומה מעבר לאופק? שם כבר לא ישאר מקום, נצטרך לצייר אותו פעם אחרת.