השחף... *

למען שמו באהבה!!

תשובה.

הסכר נפרץ לאחר חודש.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה