כל רגשותי שוטפים זועקים, רוצים למצוא ביטוי רוצים להתפרץ! ואני יושבת מול הנייר רוצה לכתוב אך המילים לא באות נעלמו ממני מילותי ואני חסרת אונים.. נאלמתי דום, ומילותי אינן ברשותי עוד וכאילו יד נעלמה לקחתם כדי ללמדני את ערכם, ואני כל כך משתוקקת לבטא להוציא אך מילים אין, ודמעות אין, ואין קול ואין עונה, והחנק גובר עלי ופורץ ואני מנסה למצוא... אך לא יכולה לא מצליחה, אין בי הכח לשבור את הסכר... שלא יתפרץ