כל רגשותי שוטפים זועקים, רוצים למצוא ביטוי רוצים להתפרץ! ואני יושבת מול המסך רוצה לכתוב אך המילים לא באות נעלמו ממני מילותי ואני חסרת אונים..