עדיין מחכה לפרפר האהבה אדום וסגול, שירפרף בכיוון אל הלב, שתישא הרוח שיניע הגשם שיביא הזרם והלב נצור, סגור בין חומות עבותות בראש גבעה וצוקי השנים מעל הים האכזר פרפר בודד מרפרף ברוח הכתובת ברורה. הזרם נגדי הוא נסחף הוא תועה הוא נופל פרפר האהבה אדום וסגול רפרף בכיוון אל הלב, אך לא הגיע כי תעה נפל ומת