בס"ד געגוע , טילטול, בין אמת לשקר, בין רוח לחומר, בין חיים למוות, אני עומדת תוהה, במה אבחר? ואיכה אידע? נפשי רוצה אין סוף אין קץ וגופי רוצה עכשיו אולי גם נפשי צריכה חיבוק אוהב כדי להמשיך כדי לצבור כח כדי להגיע... רוצה לעוף! לא להתלבט! לא להשתגע מרב געגוע , טילטול, והם לוקחים אותי אליך , בלי רצון , בלי שליטה, פשוט לעוף, להגיע, להרגיש, לרצות אותך, תמיד אותך, בלי המשך, לעכשיו. אני אוהבת אותך כאח ואתה איתי , תמיד, תומך, אוהב, משמח, אבל אסור!! טילטול , געגוע, אני בבית, לא באה, כי אסור, אך אני רוצה כל כך רוצה אותך, ואסור, ואני יכולה להגיע עדיך ולחבוק אותך ולומר בלאט, אני כאן.. באתי , ואולי תשמח, ואולי לא, איני יודעת.. ואתה אינך יודע דבר, לא חווה איתי , לא טילטול ולא געגוע... איתך בליבי.