בס"ד נהר יצירתי מתמלא עד גדותיו שוטף וסוחף מסלק כל מה שבדרכו עומד... נהר יצירתי סוער ונופל, מפל יצירתי, נשפך, נזרק מהלב אל הדף, פוגע באבנים ומנפצם, מפנה את הדרך... אל הלב. נהר יצירתי שוקט, ורוגע, היתנקה, היטהר...