אמונה

מילים

בלי מאבק הוא נכנע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה