אמונה

להתעטף בנפשך

אם אלה הם חייך מה אני אומר?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה