אמונה

בלי מאבק הוא נכנע

מי רקם לה את הים?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה