מה נפעמתי מעיר ובנותיה

הפרושות לרגלי כמרבד

ואתה הוא הרי הנוטע

פעימות בליבי הנרעד

 

ואתה הוא הרי היודע

מה רחב לבבי בראותי

איך חולקת העיר חסדיה

עם פרבר בן-יומו אלמותי

 

כלום חלמתי חלום אודותיה

והיתה למשל לי העיר

והיו לשנינה לי בנותיה

מול פרבר אלמותי וצעיר