לבדידות יש צבע, עומק וצורה.

מתנועעת לא נשלטת

משאירה אותי ערה

כן יש לה ריח, יש לה נפח

משיבה אותי ריקם

אז תגיד. תגיד לי למה,

אין לה כלל מרקם?

 

אני שוקעת כמו נופלת לתהום המתוקה

מתערפלת כמו שוכחת

מתמסרת לעומקה

וברגע נעצרת ונשלפת

לא יודעת לשחרר

מה יברח? לאן? ולמה?

ונגמר. צריך להתעורר...