צוקים וגאיות

תהום ותעוקה

קור צלול

היא לא מראה

 

ביטוי של מצוקה

חד ושרקני

עם הנשר היא דואה

 

אל קוביות של אושר

במגדלים של מחשבה

כילד נאחז היטב

 

אל קוביות של אושר

תהום ותעוקה

תחתית ספינה טרופה

במגדלים של מחשבה

הוא עוד נאחז שם –

בגשרים שהיא שרפה.