איזו סערת רגשות

חוללה אהבתךָ המוּשֶבֶת

שלא נענית לַבקשות

שביקשה אהבתי הנכזבת

 

אולי לוּ לא אהבתני כלל

הייתי שותקת, בוכה או כואבת

אך לא נופלת חלל

על מזבח אהבתי הנכזבת.

 

מה יַקרָה לי מפז

אהבתך המוּשֶבֶת

מאיטה את הכאב הנחפז

תוצאת אהבתי הנכזבת.

 

ואתה? לי נפליאתָ

אהבתי איננה לשווא

בגדלות פשטותך לי נגליתָ

באהבתך המוּשֶבֶת עכשיו.