.... ושיר אחד סופו משקיט, חלום שלווה וטוהר....

 

סופה נוגעת בכולם

מעכירה ומערבלת

ורפש רגשות והד כאב

וקור. וחום. והזיעה בציניות טובלת.

 

והם גואים שוטפים כגל

ומשאירים שממה והרס

ומציפים את המשקע

כבד וחמקני וקר – צורב והרסני כארס.

 

ולפעמים הם רק כאב צרוף

המשטה ביופי

ולא ברור – מתוק או מר,

לבטח אין בם דופי.

 

ושיר אחד סופו משקיט,

חלום שלווה וטוהר –

גם הוא שיטה ביופי.

והוא ברור. בהיר. יקר.

לבטח אין בו דופי.