הזריחה מאחרת לבוא.

שן אהובי-

ואל תתייסר.

שלוש, שש, ארבע זריחות וחברים-

בדיוק.

דמיינתי, נעמוד אחוזים, אל מול שחור הליל

המתמשך.

שן אהובי,

למודת זריחות מתבוששות אנוכי.

שן אהובי, חדש כוחות,

עמוד השחר שלך בפתח.