משפשפת את ידיי כנגד חזי, מציתה סיגריה,

-שיחם לו.

מוליכה אצבע נחושה במורד גופי, דמעותיי מתאספות בשביל שיצרתי

מורות לו את נתיב ההתפרצות,

-שייקל לו

שרוף הכול! אני לוחשת

הטבע אותי בחומך, בלהטך, בצבעיך המטרפים.

 

אתה מניח ידך על חזי השותק ומתפלא-

הר הגעש הרדום שלי.