מילים

לא נוגעות

מרחפות

 

מילים

חודרות

גם דוקרות

 

דברי איתי

בהבנה פשוטה