אלוקי אברהם-אבי האומה

אלוקי יצחק-נעקד בדממה

ואלוקי יעקב-ישראל

שמור והצל את נכי עמך

הביאם לביתם לשלום

בנה ביתם כבתחילה

והראם ושמחם בבנינו.

 

אלוקי שרה-שהצחוק עמה

אלוקי רבקה-מן הגמל נפלה

אלוקי רחל-בדרך קבורה

ואלוקי לאה-אם הבנים שמחה.

שמור והצל את נכי ישראל

שמחם בביתם ושמחם בבניהם

הראם את הצחוק למרות הקשיים

ובדרך נווטם שיהיו בטוחים.

 

למד את עמך

עזרה והתחשבות

למען עד בא הגאולה

יוכלו פגועי הגפיים

גם הם לחיות בשלוה