.עלה המגרש על אדמת הארץ, חוט טהור נאסף

שוב אין כהן יוצא מקודש הקודשים

.ואין חתן יוצא בדמות כהן

כשתאמר "אם אשכחך" ותעלה את החורבן על ראש שמחתך

דע, ששימחתך איננה שלימה

ולא תצא בדמות כהן

כי הדפת רגלי כהנים מאדמת הקודש

,והחוט הטהור עמם נאסף

                  לגלות                               

לאובדן                                               

לשממה