קניתי לך טלית

תתחדש

נתחדש

נתקדש

 

אהבתי את הצבע

ואת המרקם

חשתי את מגע הקסם

את רוח הקודש

נגעתי בנבכי הנשמה

ידעתי

יום יבוא

ותבוא

מחודש

מקודש

תחת כנפי השכינה

 

יום יבוא

ונבוא

מחודשים

מקודשים

תחת כנפי החופה