קשה...

קשה להבין איך זה קורה,כל פעם מחדש,

איך הם חוזרים על אותם טעויות,

זה קשה...

אין לב,הם לא חושבים,לא עוצרים באדום,

קשה...

לראות באיזה אנוכיות הם מתנהגים,

מתעללים,מתאכזרים,ללא רחמים,

קשה...

מחשבות מרצדות בראשי,כואבות,מכאיבות,קשות מנשוא,

קשה...

אב שקול,הכל בלבול,ועוד עיקול,אך לא מחוּל,

קשה...

לא ישן,מתחרפן,האיש כבר זקן,

קשה...

בית,שדה,כרמים וגבעות,בוכות,צורחות,את הלילה קורעות!

קשה...

מייחל,מתפלל,לא מעכל,הלב מתקלקל,אני מקלל,

קשה...

צבא של גירוש,צבא של ייאוש,השטח כבוש,הולכים בטשטוש,

זה קשה...