רק זאת ידעתי

שהתמימות

נחלת השקט

שזורם לאטו

וכל תהייה

כאבן נגף

שאין לה הופכין