נגמר לי הדיו הצבעוני 

חשבתי יוכלו כתביי

לצאת שחור על גבי לבן

ניסיתי

לא יכולתי

כשחסרה משיכת המכחול

עם צבעי החיים

לא תמיד ניתן

לדפוסי החיים

לצאת שחור ולבן.